1

Iva

News Discuss 
خرد شده مرکز آزمون قبرستان یک تست مربوط به حیطه عصب شناسی مغزی است و مهم ترین هدف اجرای آن آگاهی از توجه دیداری و توجه شنیداری و بررسی عملکرد کنترلی فردی است که پیش زمینه این اختلال را نشان می دهد. از همین آمار ها می شود به میزان https://starv.blog.ir/post/%D8%AA%D8%B3%D8%AA-IVA

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story