1

An Unbiased View of وبلاگ مسائل سیاسی

News Discuss 
۴۴۱) از ارکان قوه مقننه را نام ببرید؟ شورای نگهبان و نماینده مجلس ده مورد است: نماز –حج –روزه-زکات –خمس –جهاد –امربه معروف – نهی از منکر-تولی -تبری ۷۰) سجده سهودرچه مواردی خوانده می شود؟‌ ۱- یک سجده رافراموش کند ۲- دربین نمازسهوأ حرفی بزند ( درشک بین ۴و۵ درحالت http://collin1f7pl.blogdon.net/5-tips-about-you-can-use-today-22185342

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story