1

از تسهیلات بانکی ترکیه استفاده کنید

News Discuss 
بافت جوان این مناطق و مجاورت در بزرگراهها و سیستمهاى حمل و نقل عمومى ، نزدیکى به ساحل دریا و مراکز خرید لوکس از دیگر مزایاى این مناطق برای خرید خانه در استانبول بشمار مىآید و ازهمه مهمتر قیمت بسیار مناسب ملک نسبت به امکانات آن که مانند هتلهاى https://bookmarkbirth.com/story9259547/%DA%86%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D9%85%D9%84%DA%A9-%D8%A8%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%86%DA%A9%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%AF

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story