1

Dự án MEKONG SMART CITY Dự án tỉnh thành {sáng tạo|thông minh

News Discuss 
Mekong Smart City, Dự án thị thành sáng tạo thuộc thị xã Tân Châu (An Giang) và thị xã Hồng Ngự (Đồng Tháp) sẽ hình thành lên một hệ sinh thái thương nghiệp nhà cung cấp gương mẫu cho ĐBSCL. Công trình với quy mô lên tới 7500 ha, quy https://bookmarkja.com/story11680814/c%C3%B4ng-tr%C3%ACnh-mekong-smart-city-d%E1%BB%B1-%C3%A1n-t%E1%BB%89nh-th%C3%A0nh-s%C3%A1ng-t%E1%BA%A1o-th%C3%B4ng-minh

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story