1

گرسنگی واقعی چیست

News Discuss 
احساس یا درک واقعیت؟ موارد زیر شرایط ویژه ای برای داوطلبان جراحی اسلیو معده است. مهم است یاد بگیریم که وقتی بدن شما به شما می گوید که شما باید بخورید، شناسایی کنید. چرا؟ از آنجا که اگر به خودتان اجازه دهید که بیش از حد گرسنه بمانید، خودتان https://wakelet.com/wake/KIkah_tOMt6ZRHITRKWUd

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story