1

Công trình MEKONG SMART CITY Dự án thành phố {sáng tạo|thông minh

News Discuss 
Mekong Smart City, Công trình đô thị thông minh thuộc quận Tân Châu (An Giang) và thị xã Hồng Ngự (Đồng Tháp) sẽ hình thành lên một hệ sinh thái thương nghiệp dịch vụ gương mẫu cho ĐBSCL. Dự án có quy mô lên đến 7500 ha, quy tụ rộng https://socialrus.com/story9203360/c%C3%B4ng-tr%C3%ACnh-mekong-smart-city-c%C3%B4ng-tr%C3%ACnh-t%E1%BB%89nh-th%C3%A0nh-s%C3%A1ng-t%E1%BA%A1o-th%C3%B4ng-minh

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story