1

کاملترین راهنمای خرید ملک در ترکیه (2021)

News Discuss 
اقتصاد ترکیه طی ۵ سال گذشته به خاطر جاهطلبیهای داخلی و منطقهای رجب طیب اردوغان رئیسجمهور این کشور و روند افزایش کسری بودجه و کسری تراز تجاری، از مسیر توسعه و ثبات خارج شد و هر چقدر زمان سپری شده، به دلیل مداخله اردوغان در سیاستگذاری پولی، اوضاع متغیرهای https://bouchesocial.com/story193861/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87-%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story