1

پیگیری ثبت تغییرات شرکت Fundamentals Explained

News Discuss 
حداقل تعداد شرکا برای ثبت شرکت تعاونی تولید و مصرف هفت نفر است که دو سوم آنها باید در حرفه‌ای مشغول باشند که در موضوع شرکت مشخص شده است. همچنین حداقل سرمایه برای تاسیس شرکت تعاونی تولید و مصرف مبلغ صد میلیون ریال است. گفتنی است که در شرکت‌های تعاونی https://clayton7260b.boyblogguide.com/10059709/getting-my-تغییرات-شرکت-ها-to-work

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story